Observaties

door Jan Vlug, advocaat te Deventer

Correspondentie asielproblematiek

Jan Vlug     ‏@JanVlug1                   23 u23 uur geleden

In @Sluiskwartier , direct achter onze woning/kantoor in @DeventerGem , is ruimte voor asielopvang. Wat mij betreft : welkom. #geldermalsen

 

Van: Rascal 4u2 [mailto:toohottohandle42@hotmail.com]
Verzonden: vrijdag 18 december 2015 8:43
Aan: Jan Vlug
Onderwerp: Nederlanderschap

Wat bent u toch een eikel met uw tweet dat er nog wel wat asieleisers op het Sluiskwartier ondergebracht kunnen worden. Zo veel geleerd en dan zo dom uit de hoek komen! Jullie linksmensen zorgen ervoor dat onze normen en waarden verkwanseld worden, evenals ons geld. O ja, ons geld, daar weten jullie als advocaten überhaupt wel raad mee.

Denk eens na alvorens u zo’n tweet de deur uit doet, deze tsunami van gelukszoekers gaat niet stoppen, dit jaar 50.000, volgend jaar 60.000 of meer, gaat u ze allemaal opvangen? Dit wordt een probleem dat z’n weerga niet kent, niet alleen voor Nederland, voor veel Europese landen gaat het de ondergang betekenen.

Mensen zoals u zouden ze preventief het Nederlanderschap moeten ontnemen vanwege heulen met de vijand, schaamt u!

 

Antwoord:

 

Geachte heer of mevrouw,

Ik schaam mij in het geheel niet. Ik vind het, gelet op onze grote welvaart, onze plicht om mensen die vluchten voor oorlog en ellende op te vangen. Zeker als ze door allerlei geopolitieke omstandigheden op onze drempel staan. Ik vind simpelweg dat we hen niet kunnen laten verdrinken, stikken in een vrachtwagen of verrekken bij een hek.  Hoe dat in de toekomst uit gaat pakken, kunnen u en ik niet overzien. We zullen dan naar bevind van zaken moeten handelen. Ik ben het graag met u eens dat mensen zich zullen moeten voegen naar de kernwaarden van onze cultuur. Vrijheid van godsdienst, vrijheid om niet te geloven, gelijkheid van man en vrouw, gelijkheid van homo’s en hetero’s, vrijheid van meningsuiting en respect voor ieder ander. Wie zich daar niet aan conformeert moet vertrekken. Deze mensen zijn niet onze vijand. Mocht het tegendeel blijken, dan zullen we daar gepast op reageren.

Misschien komt het door het vertrouwen dat ik heb in onze cultuur en de daarbij behorende rechtstaat. Misschien komt het doordat ik geen bange man ben. En misschien komt het doordat ik, dagelijks geconfronteerd met de ellende om ons heen, mij pijnlijk bewust ben van onze bevoorrechte positie in de wereld. Een positie waar wij geen recht op hebben omwille van onze geboorte. En als wij er al recht op hebben, dan hebben “zij” dat ook. Enkel omdat het mensen zijn.

Ik hoop dat u de moed vindt uw angsten te overwinnen. Misschien helpt het om eens een azc te bezoeken. Deze mensen van dichtbij te zien, hun verhalen aan te horen, hun kinderen te zien spelen. Onbekend maakt tenslotte onbemind. Wellicht dat u dan de volgende keer ook de moed heeft uw mail te ondertekenen en te verzenden van uw eigen adres. Wellicht dat dan ook uw boosheid voldoende vermindert om het debat (met mij of een ander) te voeren zonder te schelden of te dreigen.

Mocht u ooit in de penarie zitten, bent u op ons kantoor welkom. Wie u ook bent, wat u ook bent en waar u ook vandaan komt.

Met vriendelijke groet,

 

Jan Vlug

vluchtelingen       Vluchtelingen 2   centraal_orgaan_opvang_asielzoekers_0