Observaties

door Jan Vlug, advocaat te Deventer

Rectificatie

Op 23 september jl heb ik in het programma Jinek opgeroepen om Famke Louise en de andere gebruikers van de hashtag #ikdoenietmeermee te vervolgen vanwege opruiing, het oproepen tot het plegen van strafbare feiten, in het bijzonder het overtreden van de Coronamaatregelen. Hoewel Famke Louise na die uitzending tot inkeer lijkt te zijn gekomen, sta ik daar onverminderd achter. Ik vind het in deze tijd met vollopende ziekenhuizen en IC afdelingen namelijk ongehoord dat viruswaanzinnigen zonder te worden vervolgd kunnen oproepen om de maatregelen die ons allemaal moeten beschermen te ondergraven en te negeren. Wij plukken daar inmiddels allemaal de wrange vruchten van. Kritische vragen stellen, prima, maar laat de maatregelen over aan degenen die er wèl voor hebben doorgeleerd.

In dezelfde uitzending heb ik gezegd dat het hoog tijd is dat we mijnheer Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin, eens heel goed onder de loep nemen en dat hij bij 1 stap verkeerd zou moeten worden vervolgd omdat hij voortdurend oproept om de (Corona-)regels te overtreden. Ook daar sta ik onverminderd achter. Ik vind Willem Engel een gevaarlijke charlatan, die onder het mom van vrede en liefde, al dansend en knuffelend een agenda uitvoert gebaseerd op pseudowetenschappelijke kletskoek.

Zijn oproepen om toch vooral veel te knuffelen, de 1,5 meter belachelijk te maken, te demonstreren bij scholen en verpleeghuizen plat te bellen, alsmede het voortdurend anderszins downplayen van de gevaren van Corona (Wie stuurt Achmed (Aboutaleb) een portie HCQ, zink, vit D, vit C, Azi. dan is hij er weer zo bovenop), grenzen mijns inziens aan terrorisme. De definitie van een terroristisch oogmerk is immers volgens het wetboek van Strafrecht:

(..)een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

Het oproepen om en masse aangifte te doen tegen de burgermeester van Den Haag, het oproepen om en masse ziekenhuizen, gemeentes en teststraten te overspoelen met telefoontjes en brieven, Feyenoordsupporters oproepen in strijd met de waarschuwing van de burgermeester voor het gemeentehuis te juichen en te zingen, het oproepen om agenten onder burgerarrest te stellen wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving, het vergelijken van de Coronamaatregelen met de Jodenvervolging, het voor nazi uitmaken van een minister, het ontkennen van de tweede golf, Engel kan het allemaal.

Ook het jargon past daar bij. Engel spreekt over “het regime”, “de dictatuur”, hij heeft het over “verraad”, “censuur” en over Nederland als “bezet gebied”,  hij beweert dat er geen sprake is van een rechtstaat, verspreidt het verhaal dat kinderen aan mondkapjes kunnen overlijden en noemt het RIVM, de NOS en de rest van de media, politici en wie hem verder niet in zijn kraam te pas komt ongeloofwaardige organisaties of de honden en varkens uit Animal Farm van George Orwell.

Als Engel vervolgens zelf wordt ontmaskerd als de charlatan die hij is, slaat hij wild om zich heen. Hij begint rechtszaken, doet aangifte en laat sommaties verzenden. Zo ook aan mij (zie de bijlagen die ik op Twitter heb geplaatst). Ik heb namelijk in Jinek gezegd dat hij zou hebben opgeroepen een verpleeghuis plat te bellen en de aldaar werkzame medewerkers uit te schelden met o.a. “krijg de kanker”. Dat is inderdaad niet juist. Engel heeft zijn volgelingen letterlijk de volgende opdracht gegeven:

“Even een doe opdracht tussendoor. Ik krijg net een verontrustend bericht. Er is toch weer een verzorgingstehuis op slot gegaan. Guldenakker in Goirle….. tel 013-531****. We hebben geconcludeerd dat dit nooit meer mocht, en toch proberen ze het weer. Meld alle scholen die onrechtmatige verordeningen doorvoeren en natuurlijk alle verzorgingstehuizen”.

Vervolgens neemt Engel natuurlijk geen enkele verantwoordelijkheid als er bij het betreffende verpleeghuis bedreigingen en verwensingen binnen komen in de trant van: “Ik wens u een langzame, pijnlijke en eenzame dood in combinatie met ernstige ziektes” (Brabants Dagblad 23 september 2020). Hij zegt dat vervolgens erg spijtig te vinden. Ik las ergens dat Engel een brandje aansteekt, even wacht en dan met een schijnheilig gezicht de brandweer belt. En zo is het. 

Ik ga er vanuit met het vorenstaande mijn onjuiste bewering bij Jinek voldoende te hebben gerectificeerd. Engel zal het er in ieder geval mee moeten doen.