Observaties

door Jan Vlug, advocaat te Deventer

Rutte en #OS2014

Op 7 februari 2014 werden de Olympische Winterspelen in Stosji geopend. Naar verluid de duurste ($ 40 mld voor 2 weken vermaak) en in ieder geval de meest omstreden Olympische Spelen ooit. Omstreden vanwege de met de voorbereidingen gepaard gaande corruptie en repressie, maar ook vanwege de in voering van de zogenaamde anti homowet die “homopropaganda” strafbaar stelt. Vooral om die laatste reden hadden vrijwel alle leiders van het “Vrije Westen” tevoren al laten weten niet te zullen verschijnen op het feestje van Vladimir Poetin. Obama, Merkel, Cameron, Hollande en vrijwel alles wat daar “onder”zit, ze lieten zich deels zelfs vervangen door erkend homoseksuele vertegenwoordigers. In de bedaarde termen van de internationale topdiplomatie een protest van formaat.

Ondanks aanzienlijke druk van verschillende lobbygroepen besloot de Nederlandse regering dat deze zich zou laten vertegenwoordigen door de hoogst denkbare afvaardiging. Niet alleen de Minister-president, maar ook de aan sport verslaafde koning en koningin zouden de Spelen bijwonen.  De koning is tenslotte erelid van het IOC, aangezien hij het gewone lidmaatschap bij zijn inhuldiging heeft neergelegd om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Wat overigens het verschil in taken is tussen een erelid en een gewoon lid blijft mij in ieder geval tamelijk onduidelijk. Ze delen beide medailles uit.

Zo kon het gebeuren dat Minister-president Rutte tijdens de opening gezeten was op het hoogste plan, dat wil zeggen tussen de andere (wel verschenen) regeringsleiders en staatshoofden. Omdat het niet zo druk was op die tribune mocht zelfs zijn “persvoorlichter” Stefan Schrover (bijgenaamd “De Boswachter” of “De Kardinaal” en die Rutte heeft geërfd van Balkenende), tussen de Chefs d’ États aanschuiven.

De goedlachse premier vermaakte zich zoals te verwachten viel, opperbest. Gezeten naast meneer en mevrouw  Erdogan en met respectievelijk 1 of twee rijen achter hem Loekasjenko, president van Wit Rusland en zijn zoontje en Janoekovistsj, (toen nog) president van Oekraïne. Daar zit je dan, op de dag die je wist dat zou komen…… Ik stelde me voor hoe zoiets gaat. Natuurlijk, kort voor de Olympische Spelen was er het bezoek geweest van WA en Maxima aan Poetin en er was die toestand met de activisten van Greenpeace die van een bezet booreiland waren geplukt en flux waren afgevoerd naar een treurige gevangenis aan het eind van de wereld. Of de wel heel tijdige vrijlating van die activisten het resultaat was van onderhandelingen tijdens het staatsbezoek en of de zware delegatie die #OS2014 zouden bijwonen de prijs was die daarvoor moest worden betaald zal wel altijd verborgen blijven. Misschien dat er bovendien nog andere zwaarwegende belangen waren. Iets met olie en gas of zo.

Wat daarvan ook zij, Rutte moet met alle egards naar die tribune zijn geleid en moet op enig moment hebben gezien welke collega’s daar nog meer zaten. Loekasjenko, zonder enige twijfel de laatste hardcore dictator in Europa die zonder enige scrupules iedere vorm van kritiek of democratisch sentiment met harde hand onderdrukt en zijn zoontje Nicolai. Loekasjenko was dikke maatjes met o.a. Saddam Hoessein, Ahmadinejad en Chavez. Tijdens een bezoek aan de laatste bleek de 9-jarige Nicolai onder zijn jasje een schouderholster met revolver te dragen. De wat bedrukt kijkende Janoekovitsj was op dat moment nog verwikkeld in de opstanden op het Maidanplein in Kiev. Een paar dagen later zouden snipers tientallen betogers doodschieten en zou hij door het parlement worden afgezet. We zouden ons allemaal verbazen over de klatergouden paleizen van Janoekovitsj en zijn prelatengevolg en al snel zou de roep klinken om hem (note bene in Den Haag!) te berechten.

Rutte moet zich kapot geschrokken zijn. Moest hij met deze boeven op de tribune gaan zitten? Gelukkig was de onvermoeibare slagschaduw van meerdere premiers, de eerder genoemde Stefan Schrover,  aan zijn zijde. Iemand die door een VVD premier wordt overgenomen als voorlichter nadat deze jarenlang een CDA MP trouw heeft gediend, moet wel wat bijzonders te bieden hebben. Kort overleg (desnoods een knikje of een veelbetekenende blik) moet hen hebben doen besluiten geen rel te willen veroorzaken en zich er, verscholen achter de altijd studentikoze lach van de premier, doorheen te bijten.

Aldus zette Nederland zich definitief apart van het “Vrije Westen” en encanailleerde zich met tenminste 2 misdadige regimes ter wille van handelsbelangen en een paar Greenpeace-activisten, die toch hadden kunnen weten dat de Russen iets minder dociel zouden reageren op het enteren van een booreiland. Na de eerste medailles zou het nog erger worden. Onze schreeuwende vorst en zijn ergerlijk perfecte echtgenote werden geambushed door een in kosmonautenpak gestoken Poetin die zich, nadat hij (hoe toevallig) een van de weinige openlijk homoseksuele (of in ieder geval biseksuele) sporters in het Holland Heineken House had omhelsd, een Hollands biertje liet smaken. De handelsbelangen waren gered.

Rutte had moeten laten zien dat Nederland een oude democratie is. Een gidsland dat zich niet laat compromitteren, omkopen of dwingen. Rutte had een kaartje voor een staanplaats in Vak-K moeten vragen om tussen de Nederlandse supporters het Oranjegevoel te exporteren. Acute buikgriep, een vergeten afspraak of een val van de tribune, alles was beter geweest dan dit. Het volk maakt het allemaal niets uit. Die hebben hun Brood en Spelen, maar onze internationale reputatie en, erger nog, mijn nationale trots, ligt aan diggelen.

De rest is inmiddels geschiedenis. Janoekovitsj is afgezet,  gevlucht naar (hoe kan het ook anders) Rusland en er dreigt oorlog op de Krim. Partijgenoot van Baalen feliciteert op het Maidanplein de betogers. Ze hebben gewonnen en welkom in Europa is de boodschap. Terug in Brussel wordt die laatste suggestie fluks ingetrokken. Wil wil er nu ruzie met Poetin? Wat deed die rare van Baalen daar? Het scheefgezakte beeld van Rutte op de Olympische Spelen oppoetsen? Ook dat zullen we nooit weten, ben ik bang. Veel geholpen heeft het in ieder geval niet. The damage has been done.

De Amerikaanse minister van defensie onder Bush jr. Donald Rumsfeld, is jarenlang achtervolgd door een foto waarop hij Sadam Hoessein de hand schudt. De kans is groot dat dat Rutte en het koningspaar ook gaat overkomen met de kiekjes van #OS2014. Blij dat ik er niet op sta.