Observaties

door Jan Vlug, advocaat te Deventer

Posts Tagged ‘Orde’

Kraak de Orde!

Posted on: juni 1st, 2014 by Jan Vlug

Bovenstaande kop heb ik ontleend aan een spreuk op de wc van het studentenhuis waarin ik in Nijmegen heb gewoond. Het voormalige kraakpand heette in de volksmond O’68 en in mijn eerste jaar stond half Nijmegen dan ook volgekalkt met de leus: “Stop Huidenstraattruc tegen O’68”. Misschien dat daar een eerste zaadje is geplant van wat mijn huidige kritiek op de Nederlandse Orde van Advocaten is geworden. Misschien ook niet en komt het gewoon doordat strafrechtadvocaten eigenlijk allemaal uitermate kritisch staan (en moeten staan!) tegenover gezag en orde.

Naar aanleiding van de vorige editie van het Advocatenblad heb ik een aantal geërgerde tweets de wereld in geslingerd, waarop in het Advocatenblad van deze week wordt gereageerd door Robert Stiphout (zie hieronder)die mij er fijntjes op wijst dat ik in datzelfde Advocatenblad had kunnen lezen dat een advocaat € 14,63 per jaar en dus € 1,22 per nummer betaalt voor het Advocatenblad. De rest van mijn (door de beperking van 140 lettertekens uiteraard niet volledig genuanceerde) kritiek laat hij onbesproken. Die rest was o.a. de volgende:

Lidmaatschap @Advocatenorde gaat naar verwachting in 2016 met 25 % omhoog naar € 925,= per jaar. Is dat niet heel veel?

Vrijwel meteen regeerde de Orde met:

@Janvlug1 Hoogte bijdrage is nog helemaal niet vastgesteld. De berekening uit @Advocatenblad is gebaseerd op achterhaalde begroting.

Is het niet gek dat er in het meest recente nummer van het verplichte clubblad een dan al achterhaalde begroting wordt gepubliceerd? Of is het gewoon een kwestie van strak ontkennen in de hoop dat als het eenmaal zover is, het stormpje wel zijn gaan liggen en iedereen achteloos het nieuwe bedrag overmaakt? Een andere reden kan ik niet verzinnen. Het Advocatenblad waarin deze verhoging werd aangekondigd was n.b. van dezelfde dag als de antwoordtweet van de Orde! Is een verhoging met 25 % niet veel dan? Mag een lid van die Orde daar niet een vraag over stellen of zijn verbazing uitspreken? Vergeet niet dat we ook honderden euro’s per jaar betalen aan de plaatselijke Orde, waar we nooit drukwerk van krijgen, maar die wel het leeuwendeel van klachten en geschillen voor haar rekening neemt.

Nog een door Robert Stiphout onbesproken gelaten tweet van dezelfde datum:

De @Advocatenorde betaalt aan 54,5 Fte personeel gemiddeld € 67.798,= per jaar. Is dat niet heel veel?

Is dat dan een gekke vraag? Ik ga er tenminste van uit dat er bij de Orde ook secretaresses, receptionistes, kantinejuffrouwen (zie de plattegrond: er is een kantine) en ander ondersteunend personeel werkt en dat die geen € 67.798,= per jaar verdienen. Mijn conclusietweet dat je beter bij de Orde kunt werken dan sociaal advocaat kunt zijn is verder ook onbesproken gebleven.

Dan de tweet die wel in het Advocatenblad werd besproken:

Dat drukwerk van de Orde ziet er weer prachtig uit. Evenals de IT-nonsens. #magwatkosten

Ik doelde inderdaad op de prachtige digitale doorsnede van de Orde die de omslag sierde, maar niet alleen daarop. Ik ben blij dat het Advocatenblad zo goedkoop is, maar dat is dan ook het enige. De afgelopen jaren ontvangen wij namelijk met enige regelmaat prachtige gebonden uitgaven en ander drukwerk van de Orde. De ene keer over diversiteit binnen de Orde, de andere keer over de Orde zelf (Nooit wijken) en de laatste keer een door beroemde essayisten volgeschreven jubileumbundel getiteld Fraaie Zaken. Die laatste heb ik overigens met een begeleidend briefje waarin het verzoek mij geen sigaren uit eigen doos meer toe te sturen, aan de Orde geretourneerd. Dat leidde vervolgens weer tot even amusante als zinloze correspondentie.

In die correspondentie (ik heb het er even bij gepakt), refereer ik bijvoorbeeld ook aan iets relatief eenvoudigs als een advocatenpasje. Onmisbaar instrument bij het betreden van gevangenissen, rechtbanken en paleizen van justitie. Eerst zat er geen chip op, toen weer wel, toen weer niet en nu weer wel. Bij de vorige chip moesten wij een of andere kaartlezer aanschaffen teneinde met ons BalienetPlus-certificaat een afzonderlijk deel van de site van de Orde te kunnen betreden. Het vorenstaande zal wel niet helemaal kloppen, want ik heb die kaartlezer nooit aangeschaft. Nooit gemist, overigens. De voorlaatste advocatenpas (zonder chip) moest worden vervangen door een nieuwe (met chip). Ik herinner mij ontzettend veel heisa om er aan te komen. Die moest namelijk in persoon worden afgehaald bij de door de Orde ingeschakelde organisatie, op tevoren bekend gemaakte momenten. In mijn geval in Zwolle (35 km rijden). Toezenden kon niet, afhalen door een kantoorgenoot mocht niet, elders afhalen kon alleen in Utrecht (90km rijden). Redelijk wat ergernis voor een drukbezet advocaat. Bij het pasje bleek bovendien weer een soort van identifier te horen met pincode (jawel, nog een pincode!). Een en ander is bij mijn weten uitsluitend goed voor het invullen van het formulier m.b.t. de jaarlijkse Centrale Controle Verordeningen. Wat was de pincode ook weer?

Ben ik dan een krent? Geenszins! Ik mag graag geld verspillen, maar het uit het Gronings afkomstige “Heuft ja neit” is mij uit het hart gegrepen. Zo’n boekje maken, drukken, binden, verpakken en verzenden kost, gelet op de 16.000 leden van de Orde vele tienduizenden euro’s. Call me oldfashioned, maar ik vind dat niet nodig. Zeker niet in tijden van bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand en stigende Ordebijdragen. Heeft ook allemaal niets te maken met de taak van de Orde. Dat geldt ook voor veel van de digitale nonsens van de Orde: niet nodig. Zeker kleine kantoren moeten dat allemaal zelf doen en zelf betalen. Het voelt toch anders als je die acceptgiro zelf invult en de afschrijving voorbij ziet komen, dan wanneer je hem achteloos naar de administratie van je Zuidaskantoor laat brengen. Zeker als je net weer zo’n mooi maar zinloos boekje, pasje of identifier hebt ontvangen. Tegen betaling, uiteraard….

Mijn geërgerde tweets moeten worden bezien tegen de achtergrond van het vorenstaande en als voornamelijk in vragende vorm gestelde reactie op de kennelijk toch ooit voorgenomen verhoging van de bijdrage met 25%. Op de vraag of die verhoging niet wat veel is en op de vraag of € 67.798,= niet een wat hoog gemiddeld salaris is, heb ik gek genoeg geen reactie van de Orde ontvangen….. En dan heb ik het ook nog niet gehad over de toon die de Orde tegen haar leden meent te moeten aanslaan als er iets niet in orde lijkt en ook niet over de onzinnige verplichtingen die ons worden opgelegd. Verplichtingen die 0,0 extra kwaliteit bieden en die dan ook even gemakkelijk weer worden afgeschaft. Maar dat is een andere discussie.

Kraak de Orde! Het wil maar niet uit mijn hoofd……

#magwatkostenDe Orde doorgelicht

Naschrift:

Volgens Robert Stiphout (hoofdredacteur Advocatenblad) meldt via Twitter bij de Orde nagevraagd te hebben of er inderdaad sprake is van een achterhaalde begroting. Dat bleek niet het geval. Ik ben dus benieuwd wat er in 2016 met de bijdrage gebeuren zal, maar vrees het ergste.