Observaties

door Jan Vlug, advocaat te Deventer

Trammelant in Oost Nederland

Al jaren vragen advocaten, rechters, politiemensen en OM-medewerkers aandacht voor de uitholling van de strafrechtketen. Zonder veel resultaat, overigens. Ook nu valt een aantal zaken op. In de eerste plaats bij de politie. Zoals we weten gaat een heel groot aantal politiemensen de komende jaren met pensioen en is daar niet of onvoldoende op geanticipeerd. Er worden de komende 3 jaren maar liefst 17.000 nieuwe mensen gezocht. Het klinkt misschien gek uit de mond van een strafpleiter, maar ik hoop dat het gaat lukken. Ik moet er niet aan denken dat er nog grotere gaten vallen dan er nu al zijn. Een paar voorbeelden:

Bij de arrestantenverzorging zie ik (in Oost Nederland) dat er op serieuze schaal particuliere beveiligers zijn ingehuurd om de gaten die er zijn gevallen te dichten. Niets ten nadele van deze mensen die met de bekende V op de borst, maar zonder enige politieopleiding  gekwalificeerd werk doen, maar het heeft grote risico’s. Arrestantenverzorger (in de volksmond vaak arrestantenwacht genoemd) is namelijk een vak apart.

Bij de parketpolitie (die veel meer doen dan alleen verdachten binnen de rechtbank van a naar b begeleiden) zie ik ineens (veel) mensen van DV&O (de Dienst Vervoer en Ondersteuning) rondlopen. Niets ten nadele van deze mensen, maar ook zij zijn hier niet voor opgeleid. Ook parketpolitieman/vrouw is een vak apart. Bovendien holt dat DV&O weer uit. Benieuwd hoe de daardoor ontstane gaten aldaar zijn opgevuld.

Bij de recherche (in Oost Nederland) zie ik regelmatig mopperende politiemensen bij verhoren zitten die van straat zijn geplukt om de gaten bij de recherche op te vullen. Politiemensen die niet voor dit werk zijn opgeleid en dit werk ook liever niet doen omdat ze er juist voor hebben gekozen wijkagent of ander “Blauw” te zijn. Benieuwd hoe de gaten bij het “Blauw” in de wijken zijn opgevuld. We horen immers al jaren en jaren dat er meer “Blauw” op straat moet.

Nodeloos om op te merken dat er door al deze ingrepen (die door de politie vast weer prachtig zullen worden verkocht met allerlei bedachte marketingtermen), een enorme achteruitgang in kwaliteit plaats vindt. En ineens begrijp ik ook waarom  steeds meer mensen die aangifte willen doen (of met veel moeite hebben gedaan) met allerlei onzinnige smoezen worden weggestuurd. “Dit is een civiele zaak, u moet ermee naar een advocaat”. “We hebben geen opsporingsindicatie”. “We hebben geen capaciteit”.

De zaken die vervolgens wel door de flessenhals van de politie komen, worden maar niet geagendeerd omdat de rechtbanken in Oost Nederland (in ieder geval Gelderland en Overijssel) geen capaciteit hebben wegens een schrijnend gebrek aan rechters. Zozeer zelfs, dat de gesloten convenanten met het OM (afspraken om bepaalde aantallen zaken aan te leveren) zijn of worden opgezegd (!).

Volgende week weer met een 3 jaar oude diefstal naar de politierechter. “Tja, het is natuurlijk een hele oude zaak….. Ik houd daar rekening mee in mijn eis/uitspraak”.

Ik heb steeds meer het idee dat we met de hele strafrechttrein op een ravijn afrijden. Don`t come cryin’ to me als hij erin valt.

politie-logoRechtspraak logoOpenbaar Ministerie logo